प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

सचिवालय/आयोग तथा मन्त्रालयहरुको सूची
प्रदेश सभा सचिवालय
 • प्रदेश नं. १, विराटनगर
 • ०२१-४४०६१४, ०२१-५२५९९८
 • 1sachibalaya@gmail.com
 • https://assembly.p1.gov.np/
प्रदेश लोक सेवा आयोग
 • प्रदेश नं. १, विराटनगर
 • 021-461491
 • province1psc@gmail.com
 • http://psc.p1.gov.np/
प्रदेश योजना आयोग
 • प्रदेश नं. १, विराटनगर
 • ०२१-४७०३७६
 • ppc.prov1@gmail.com
 • http://ppc.p1.gov.np/
प्रदेश लगानी प्राधिकरण
 • प्रदेश नं. १, विराटनगर
 • N/A
 • N/A
 • N/A
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
 • प्रदेश नं. १, विराटनगर
 • 021-470166, 470189
 • info.ocmcm@p1.gov.np
 • https://ocmcm.p1.gov.np
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
 • प्रदेश नं. १, विराटनगर
 • ०२१-४७२०४४
 • moialprov1@gmail.com
 • http://moial.p1.gov.np/
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
 • प्रदेश नं. १, विराटनगर
 • ०२१-५७४१६८
 • moeap.s1@gmail.com
 • http://moeap.p1.gov.np/
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
 • प्रदेश नं.१, विराटनगर
 • ०२१- ४६०२२४, ४६१०४५
 • moitfepradesh1@gmail.com
 • http://moitfe.p1.gov.np/
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
 • प्रदेश नं. १, विराटनगर
 • 021-470258
 • molmacbiratnagar@gmail.com
 • http://molmac.p1.gov.np/
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
 • प्रदेश नं. १, विराटनगर
 • 021-470083
 • mopid.province1@gmail.com
 • http://mopid.p1.gov.np/
सामाजिक विकास मन्त्रालय
 • प्रदेश नं. १, विराटनगर
 • 021442527
 • mosdprov1@gmail.com
 • http://mosd.p1.gov.np/