प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

लोकेशन म्याप
सम्पर्क विवरण
  • मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
  • प्रदेश नं. १, विराटनगर, नेपाल
  • सम्पर्क नम्बरः +९७७-२१-४७०१६६, ४७०१८९
  • टोल फ्रि नम्बरः १६६०२१५२००२
  • वेबसाईटः http://ocmcm.p1.gov.np
  • ईमेलः ito.ocmcm@p1.gov.np