प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

प्रदेशमा अवस्थित विश्वविद्यालयहरुको सूची

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

... थप पढ्नुहोस

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

... थप पढ्नुहोस

काठमाडौं विश्वविद्यालय

... थप पढ्नुहोस

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय

... थप पढ्नुहोस