प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

प्रदेशमा अवस्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरुको सूची

सगरमथा राष्ट्रिय निकुञ्ज

... थप पढ्नुहोस

मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज

... थप पढ्नुहोस

कञ्चनजङ्घा राष्ट्रिय निकुञ्ज

... थप पढ्नुहोस
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष ... थप पढ्नुहोस