प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

प्रदेशमा अवस्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरु सूची

सगरमथा राष्ट्रिय निकुञ्ज

थप पढ्नुहोस

मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज

थप पढ्नुहोस

कञ्चनजङ्घा राष्ट्रिय निकुञ्ज

थप पढ्नुहोस

कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष

थप पढ्नुहोस