प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

CoVID-19 सम्बन्धी जिल्लागत जानकारी

  • मितिः 2077-4-23
  • कोरोना सूचना डेस्कः १६६०२१५२००२
  • ईमेलः ocmcm1@gmail.com
  • वेबसाईटः http://ocmcm.p1.gov.np
  • प्रदेश पोर्टलः http://p1.gov.np